חברת  CHS- הקמת חדר אנרגיה, הסבתו לגז טבעי והתקנת שני דוודי קיטור 40 טון.

 

מפעל טמפו – הסבת כל חדר האנרגיה לגז טבעי, החלפת דוד והתקנת מבערי SAACKE.

 

פניציה – הסבת חדר האנרגיה לגז כולל 3 דוודי FULTON.

 

תנובה – הסבת 3 המחלבות הגדולות לגז טבעי, התקנת דוד BOSCH ומבערי SAACKE.

 

אליאנס – הסבת חדר אנרגיה לגז טבעי.

 

בית חולים פלימן, חיפה – חידוש חדר האנרגיה ומכירת 2 דוודי FULTON.

 

טחינה אל-ארז – בניית חדר האנרגיה עם 2 דוודי FULTON.

 

תעשיות בית אל – בניית חדר האנרגיה בעל סקיד המכיל 2 דוודי FULTON.

פרויקטים