דודי קיטור                                       

 

 

קיטור מיוצר על ידי הזנת מים למערכת צנרת הקולטת חום שמיוצר בסביבתה. ייצור החום יכול להתבצע בצורות שונות כמו שריפת דלקים שונים ופחם, ביקוע בכור גרעיני או אנרגיה סולארית. המערכת היא מערכת סגורה ובדרך זו הקיטור מעלה את הטמפרטורה שלו, או את לחצו או את שניהם גם יחד.