INTECH הינה חברה בינלאומית המוכרת במצוינות בתכנון, ייצור ואספקה של מערכות אנרגיה.

מדובר בחברה ששמה לפניה שימוש בטכנולוגיה חדישה בתכנון וייצור דודי שמן תרמי, מערכות לטיפול בגזי פליטה, טיפול בשפכים ועוד.

 

לאתר החברה: https://www.intec-energy.com/en/

 

 

 

 

 

 

INTEC​